دستگاه هیدرودرمی http://t.me/hydrodermi http://galvanic.ir 2020-08-04T08:11:08+01:00 text/html 2020-06-23T07:58:04+01:00 galvanic.ir هیدرودرمی گالوانیک کانالهای تخصصی http://galvanic.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><a href="http://t.me/microdermabrasion" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">کانال میکرودرم ابریژن</a></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/plasmajet1" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><b><font size="2">کانال پلاسماجت</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/hydrodermi" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><b><font size="2">کانال هیدرودرمی</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/facialmask" target="" title="" style="color: rgb(0, 51, 153); border: 0px; outline: none;"><b><font size="2">کانال ماتریال ویالهای پوست</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/mikroneedling" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><b><font size="2">کانال میکرونیدلینگ و درماپن</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style=""><font color="#35383d" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#35383d" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">#دستگاه_میکرودرم #دستگاه_میکرودرم_ابریژن #دستگاه_میکرونیدلینگ #دستگاه_گالوانیک #دستگاه_هیدرودرمی #دستگاه_هیدرادرمی #آموزش #مزوتراپی #مزونیدلینگ #جوانسازی #ضدلک #آبرسان #کوکتل_مزوتراپی&nbsp; #کوکتل_مزونیدلینگ #کوکتل_درماپن #دستگاه_پلاسما #دستگاه_پلاسماجت #دستگاه_پلکسر #درماپن</font></div></div> text/html 2015-07-02T21:43:32+01:00 galvanic.ir هیدرودرمی گالوانیک آموزش هیدرودرمی http://galvanic.ir/post/5 <font face="Mihan-Iransans" size="2">#آموزش_دستگاه_هیدرودرمی</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/29837876463251685822.jpg" alt="آموزش-دستگاه-هیدرودرمی"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سه عامل مهم در گرفتن نتیجه رضایتبخش از هیدرودرمی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- انتخاب دستگاه هیدرودرمی مناسب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- ژل هیدرودرمی باکیفیت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- آموزش کاربر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای مشاهده کلیپ آموزشی<b>&nbsp;</b></font><a href="http://www.aparat.com/v/K3TGR" target="_blank" title="آموزش-دستگاه-هیدرودرمی"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>اینجا</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b>را کلیک نمایید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاوره بیشتر:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/hydrodermi</font></div><div><br></div></div> text/html 2015-03-25T21:36:06+01:00 galvanic.ir هیدرودرمی گالوانیک پروب های دستگاه هیدرودرمی http://galvanic.ir/post/4 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/75485767485486042957.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;">کارکردهای هشتگانه ی دستگاه هیدرودرمی با معرفی پروب های آن تشریح می شود:</div></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- <b>گوی های غلطان صورت</b>: آبرسانی و هیدراته کردن پوست صورت، گردن و دست، بهبود چین و چروک های ظریف، روشنتر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شدن پوست</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- <b>گوی دوشاخه دورچشم</b>: آبرسانی، بهبود چین و چروک های ظریف و بهبود تیرگی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- <b>قلم پاکسازی (دزن)</b>: پاکسازی منافذ و رفع چربی اضافی پوست</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- پنج پروب های شیشه ای شامل</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پروب قارچی یو وی، پروب قارچی آی آر، پروب ضدجوش، پروب تقویت مو و پروب جوانسازی پوست گردن و بهبود غب غب</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2014-06-29T20:42:51+01:00 galvanic.ir هیدرودرمی گالوانیک آیا هر دستگاه هیدرودرمی، ایمن و مناسب است؟ http://galvanic.ir/post/3 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#دستگاه_هیدرودرمی</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/19989620408740869069.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای حصول نتیجه اثربخش از دستگاه گالوانیک نیازمند به دستگاه ایمن، بی خطر و باکیفیت هستیم. گلایه های متعددی از ایجاد قرمزی پوست، ایجاد لک التهابی و جریان شوک الکتریکی ناخوشایند (خفیف تا شدید) توسط مراجعان و کاربران شنیده می شود که توجه به <b>ویژگی های یک دستگاه "ایمن"</b> را دوچندان می سازد:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- دستگاه هیدرودرمی قادر به ایجاد <b>"جریان یکنواخت"</b> باشد. جریان غیریکنواخت باعث تحریک و قرمزی پوست خواهدشد. جریان غیریکنواخت حتی در حضور تنظیم دستگاه روی درجه ی خاصی نیز ایجاد می شود که اغلب در دستگاه های بی کیفیت دیده می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- دستگاه گالوانیک-های فرکانس(High Frequency) قادر به تولید <b>فرکانس ایمن</b> بوده و از شوک الکتریکی محافظت نماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- دستگاه هیدرودرمی از ایجاد جرقه های مرئی و نامرئی (microspark) پیشگیری نماید. جرقه های بسیار ریزی که روی پوست مراجع هنگام کار با گوی های آبرسان ایجاد می شود، موجب<i> لک التهابی</i> خواهدشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مشاوره&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">http://t.me/hydrodermi</font></div> text/html 2013-05-02T20:23:18+01:00 galvanic.ir هیدرودرمی گالوانیک ژل گالوانیک-ژل هیدرودرمی http://galvanic.ir/post/2 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">ویژگی های #ژل_هیدرودرمی با کیفیت:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>- دارای مواد آبرسان</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- ویتامینه</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- دارای بارالکتریکی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بنابراین استفاده از ژل سونوگرافی که فاقد هر سه مورد ذکر شده است، فقط آسیب به غشا سلول های پوست را سبب خواهدشد. عامل مهم در حصول بهترین تاثیر هیدرودرمی پوست صورت، گردن و دست استفاده از "ژل ویژه ی هیدرودرمی" استاندارد و باکیفیت است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مشاوره&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/hydrodermi</font></div> text/html 2012-04-08T19:45:22+01:00 galvanic.ir هیدرودرمی گالوانیک دستگاه هیدرودرمی پوست http://galvanic.ir/post/1 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#دستگاه_هیدرودرمی</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/25563254054666353700.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستگاه هیدرودرمی به منظور آبرسانی و هیدراته کردن پوست های خشک و معمولی و حتی چرب در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. اسامی دیگر آن دستگاه گالوانیک و دستگاه پاکسازی پوست بوده و بطور کلی دارای سه کاربری اصلی است:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- آبرسانی (Hydration)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که با استفاده از ژل ویژه ی هیدرودرمی-گالوانیک برای رفع چین و چروک های ظریف پوست، روشنتر شدن پوست و ویتامینه سازی به کار می رود. این کاربری بوسیله ی دو گوی غلطان متصل به دستگاه انجام می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>- پاکسازی (Desincrustation)</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این کاربری دستگاه که گاهی به "دِزَن" هم مصطلح است، با استفاده از پروب پاکسازی و گاز استریل، به منظور پاکسازی منافذ پوست (Pores) و رفع چربی اضافی سطح پوست صورت به کار می رود. بدیهی است رفع چربی اضافی و تخلیه ی آلاینده های منافذ باعث کوچک شدن منافذ باز (Open Pores) خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- تقویت مو، بهبود جوش، ویتامینه سازی، لکه بری، جوانسازی (High Frequency)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این کاربری دستگاه با استفاده از پنج پروب شیشه ای خاص و قلم ویژه ی "های فرکانس" انجام می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اطلاعات بیشتر و مشاوره</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/hydrodermi</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div>